English  French  German  Spanish  Portuguese  Italian  Russian  Polish  Danish  Norwegian  Dutch  Finnish  Swedish  Hungarian 

ELECTRONIC ARTS
SOFTWARE- SLUTBRUGERAFTALE

Denne slutbrugeraftale (“Licens”) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. ("EA"). Denne Licens administrerer din brug af denne software og alle former relateret dokumentation samt opdateringer og opgraderinger, der erstatter eller supplerer softwaren og ikke distribueres med en separat licens (samlet betegnelse: "Software").

Ved at installere eller bruge Softwaren accepterer du at være bundet af denne Licens. Hvis du ikke accepterer betingelserne i denne Licens, så skal du ikke installere Softwaren. Sektion 4 herunder beskriver data, EA kan bruge for at levere tjenester og support til dig i forbindelse med Softwaren. Hvis du ikke accepterer brugen af disse data, skal du ikke installere eller bruge Softwaren. HVIS DU INSTALLERER Softwaren, vil betingelserne og vilkårene i denne Licens være accepteret til fulde af dig.

1. Licensbevilling og brugsbetingelser.

A. Bevilling. Ved dette køb får du, og bliver bevilliget af EA, en personlig, ikke-eksklusiv licens til at installere og bruge Softwaren til personligt, ikke-kommercielt brug som fremsat i denne Licens og medfølgende dokumentation. Dine bevilligede rettigheder er underlagt din overholdelse af denne Licens. Enhver form for kommercielt brug er forbudt. Du må udtrykkeligt ikke sublicensere, udleje, lease eller på andre måder distribuere Softwaren eller rettighederne til at bruge Softwaren, undtagen ved overførsel beskrevet udtrykkeligt i paragraf 3 herunder. Betingelserne i din Licens træder i kraft den dato, du installerer eller på anden måde bruger Softwaren, og ophører den dag, du skiller dig af med Softwaren; eller EA tilendebringer denne Licens. Dine Licens ophører med det samme, hvis du prøver at omgå de tekniske beskyttelsesforbehold, der er taget i brug for Softwaren.

B. Begrænsninger. Dine rettigheder til at bruge Softwaren er begrænset til licensbevillingen herover, og du må ikke på anden måde kopiere, vise, distribuere, fremvise, offentlige, tilpasse, skabe værker af eller bruge Softwaren eller dele af den. Det er forbudt at lave et eksemplar af Softwaren tilgængelig på et netværk, hvor den kan bruges af flere brugere. Du må ikke fjerne eller tilpasse EA’s varemærker eller logoer samt juridiske beskeder, der følger med Softwaren eller tilknyttet dokumentation.

2. Intellektuelle ejendomsrettigheder.

A. Reservering af rettigheder. Du har købt en licens til Softwaren og dine rettigheder er underlagt denne Licens. EA forbeholder sig alle rettigheder og interesser til Softwaren (herunder alle figurer, historien, billeder, fotografier, grafik, animationer, video, musik, tekst) og tilknyttede copyrights, varemærker og anden intellektuel ejendom, undtagen hvis andet er beskrevet udtrykkeligt i denne Licens. Denne Licens er begrænset til EA’s og deres licensindehaveres intellektuelle ejendomsrettigheder i Softwaren og omfatter ikke rettigheder til andre patenter eller intellektuel ejendom. Bortset fra det, gældende lovgivning tillader, må du ikke dekompilere, demontere eller ”reverse engineer” Softwaren på nogen måder. Du må ikke fjerne eller skjule nogle produktkendetegn, copyright eller andre former for beskeder om intellektuel ejendom i Softwaren. EA ejer alle rettigheder, titlen og interesser i Softwaren, de medfølgende aktiver i Softwaren til at bygge og animere væsener og til at skabe baggrunde og videoklip, samt alt efterfølgende arbejde komprimeret af disse aktiver, herunder Spore-væsener, som du skaber, animerer og tager screenshots eller optager videoklip af ved hjælp af Spore Creature Creator. Du må kun bruge de aktiver, der følger med Softwaren og Spore Creature Creator til at skabe Spore-væsener og tilknyttede kreationer. Du må ikke yderligere modificere Spore-væsener med andre materialer, værktøjer eller softwareprogrammer. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet her, er forbeholdt EA.
B. Dine bidrag. I bytte for brug af Softwaren, og i det omfang at dine bidrag via brug af Softwaren leder til eventuelle copyrightinteresser, giver du hermed EA eksklusiv, uophørlig, uigenkaldelig, fuldt omsættelig og sublicenserbar, verdensomspændende rettighed og licens til at bruge dine bidrag på alle måder og til et hvilket som helst formål i forbindelse med Softwaren og relateret merchandise, herunder rettighederne til at reproducere, kopiere, tilpasse, modificere, fremvise, offentliggøre, udsende, overføre eller på anden måde kommunikere til offentligheden med alle midler, både kendte eller ukendte, og distribuere dine bidrag uden nogen form for varsel eller kompensation til dig af nogen art i hele beskyttelsesperioden, som de intellektuelle ejendomsrettigheder giver efter gældende lovgivning og internationale konventioner. Du giver hermed afkald på nogen form for moralske rettigheder til oprindelse, publikation, omdømme eller tilskrivning med respekt for EA’s og andre spilleres brug og fornøjelse med sådanne aktiver i forbindelse med Softwaren og relateret software under gældende lovgivning. Denne licens gives til EA, og det ovenstående frafald af anvendelige moralske rettigheder, gyldighed efter enhver ophævelse af denne Licens. F.eks., og uden at begrænse de ovenstående bekendtgørelser: hvis du skaber et Spore-væsen og uploader det (i overensstemmelse med EA’s aftale) til et EA-partnersite for at skabe artikler (som en t-shirt eller replika), anerkender du og accepterer, at enhver anden person kan lave den samme eller anden artikel ved brug af det Spore-væsen eller andre aktiver, som du har skabt med Softwaren uden nogen form for kompensation, honorar eller besked til dig.

3. Overførsel. Du må foretage en permanent overførsel af alle dine rettigheder til at installere og bruge Softwaren til et andet individ eller juridisk enhed, forudsat at: (a) de tekniske beskyttelsesforbehold brugt af Softwaren understøtter en sådan overførsel; (b) du ikke beholder nogen eksemplarer af Softwaren, opgraderinger, opdateringer eller tidligere versioner; og (c) den modtagende part accepterer vilkårene og betingelserne i denne Licens. Du kan muligvis ikke overføre rettighederne til at modtage opdateringer, dynamisk leveret indhold eller retten til at bruge onlinefeatures fra EA i forbindelse med Softwaren. Du kan muligvis ikke overføre Softwaren, hvis du har udtømt betingelserne af denne Licens ved at bekræfte Softwaren på det tilladte antal computere. Efterfølgende modtagere af denne Licens kan muligvis ikke bekræfte gyldigheden af Softwaren på yderligere computere. EA kan kræve, at enhver slutbruger af Softwaren lader sig registrere med Softwaren online som krav til brug og/eller køb af yderligere licenser. DESUAGTET DET FORESTÅENDE MÅ DU IKKE OVERFØRE PRE-RELEASE EKSEMPLARER AF SOFTWAREN.

4. Samtykke til brug af data. For at lette de tekniske beskyttelsesforbehold, leveringen af softwareopdateringer og dynamisk leveret indhold samt produktsupport og andre tjenester til dig, herunder onlinespil, accepterer du, at EA og dets samarbejdspartnere må indsamle, bruge og opbevare og sende teknisk og lignende information, der identificerer din computer herunder IP-adresse og hardware), styresystem og software samt tilsluttet udstyr. EA og dets samarbejdspartnere må også bruge disse informationer samlet set, i en form, hvor du ikke kan identificeres personligt, til at forbedre vores produkter og tjenester, og at vi må dele anonymt indsamlede data med vores tredjepartsserviceudbydere.

5. Samtykke til offentlig fremvisning af data. Hvis du deltager i onlinetjenester, såsom onlinespil eller download og upload af indhold, må EA og dets samarbejdspartnere også indsamle, bruge, gemme, udsende og offentligt fremvise statistiske data angående gameplay (herunder scores, ranglister og bedrifter) eller identificere indhold, der er oprettet og delt af dig med andre spillere. Data, der personligt identificerer dig, bliver indsamlet, brugt, gemt og sendt i overensstemmelse med EA’s Fortrolighedspolitik, som du kan læse online på privacy.ea.com.

6. Ophør. Denne Licens er gyldig, indtil den er bragt til ophør. Dine rettigheder under denne Licens bliver bragt til ophør med det samme og automatisk uden varsel fra EA; hvis du ikke overholder betingelserne og vilkårene heri. Efter ophør skal du med det samme holde op med at bruge Softwaren og ødelægge alle eksemplarer i din besiddelse eller under kontrol. Ophør begrænser ikke EA’s andre rettigheder eller retsmidler. Sektionerne 5 - 10 i denne Licens vil være gyldige efter ophør eller udløb af denne Licens, uanset årsag.

7. Begrænset garanti på optagelsesmedier. DEN BEGRÆNSEDE GARANTI PÅ OPTAGELSESMEDIER, DER FØLGER SOFTWAREN, KAN FINDES I PRODUKTMANUALEN, DER BLEV DISTRIBUERET MED DIN SOFTWARE OG ER HER SOM REFERENCE. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER. DU HAR MULIGVIS OGSÅ ANDRE RETTIGHEDER UNDER GÆLDENDE LOVGIVNING, SOM VARIERER FRA DOMSKREDS TIL DOMSKREDS.

8. Ansvarsfralæggelse. I DEN VIDESTE UDSTRÆKNING TILLADT UNDER GÆLDENDE LOVGIVNING LEVERES SOFTWAREN TIL DIG, SOM DEN FORELIGGER, MED ALLE EVENTUELLE FEJL, UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, BORTSET FRA DEN BEGRÆNSEDE GARANTI PÅ OPTAGELSESMEDIER. RISIKOEN FOR IKKE-TILFREDSSTILLENDE KVALITET OPG YDELSE LIGGER UDELUKKENDE HOS DIG. EA OG DETS LICENSHAVERER (SAMLET SET ”EA” I DENNE SEKTION OG SEKTION 8) FRALÆGGER SIG ENHVER FORM FOR OG ALLE UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVBESTEMTE GARANTIER, HERUNDER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGSBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, OVERTRÆDELSE AF TREDJEPARTSRETTIGHEDER OG GARANTIER (HVIS NOGEN), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF HÅNDTERING AF, BRUG AF ELLER HANDEL MED SOFTWAREN.

EA STILLER IKKE GARANTI FOR AT DIN GLÆDE AF SOFTWAREN IKKE BLIVER AFBRUDT; AT SOFTWAREN VIL IMØDEKOMME DINE KRAV; AT SOFTWARENS AFVIKLING FORLØBER UDEN AFBRYDELSER ELLER FEJLK; ELLER AT SOFTWAREN ER KOMPATIBEL MED SOFTWARE FRA TREDJEPART ELLER AT NOGEN FORMER FOR FEJL I SOFTWAREN BLIVER RETTET. INGEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE RÅD LEVERET AF EA ELLER ANDRE AUTORISEREDE REPRÆSENTATER UDGØR EN GARANTI. NOGLE DOMSKREDSE TILLADER IKKE EKSKLUSIONEN AF ELLER BEGRÆNSNINGER TIL INDIREKTE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNINGER TIL GÆLDENDE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER, SOM FORBRUGEREN HAR, SÅ ENKELTE ELLER ALLE AF OVENSTÅENDE EKSKLUSIONER OG BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

9. Begrænsning af erstatningsansvar. I VIDEST MULIGE OMFANG UNDER GÆLDENDE LOVGIVNING VIL EA UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR EVENTUELLE PERSONLIGES SKADER, EJENDOMSSKADER, MISTET INDTJENING, ERSTATNING AF VARER ELLER TJENESTER ELLER ANDRE FORMER FOR INDIREKTE, SPECIELLE, TILFÆLDIGE ELLER KONSEKVENSBETINGEDE SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF HANDLINGER FORETAGER I RELATION TIL DENNE LICENS ELLER SOFTWAREN, UANSET OM DISSE ER OPSTÅET AF SKADEGØRENDE HANDLING (HERUNDER FORSØMMELIGHED) ELLER PÅ NOGET ANDEN MÅDE, UANSET OM EA ER BLEVET ADVARET OM RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER. NOGLE DOMSKREDSE TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER AF ERSTATNINGSANSVAR FOR DØD, PERSONSKADE, SVIGAGTIG MISREPRÆSENTATION ELLER BESTEMTE FORSÆTLIGE ELLER FORSØMMELIGE HANDLINGER, ELLER BRUG PÅ BESTEMTE INDSKRÆNKNINGER, ELLER BEGRÆNSNINGEN AF TILFÆLDIG ELLER KONSEKVENSBETINGEDE SKADER, SÅ ENKELTE ELLER ALLE AF OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. Under ingen omstændigheder vil EA’s samlede erstatningsansvar overskride det beløb, du rent faktisk har betalt for Softwaren.

10. Begræsning af erstatningsanvar og Fralæggelse af garantier er væsentlige betingelser i denne licens. Du accepterer, at forholdsreglerne i denne licens, der begrænser erstatningsansvar, er væsentlige betingelser i licensen. De forudgående begrænsninger af erstatningsansvaret gælder, selv om den ovenstående godtgørelse under Begrænset garanti for optagelsesmedier mislykkes i dens væsentlige formål.

11. Adskillelse og overlevelse. Hvis bestemmelser i denne Licens er ulovlige eller ikke kan håndhæves under gældende lovgivning, vil de gældende bestemmelser blive rettet for at opnå den oprindelige ordlyd og effekt bedst muligt. Alle andre bestemmelser i Licensen vil stadig gælde fuldt ud.

12. Begrænsede rettigheder, U.S. Government. Hvis du er en regeringsslutbruger, så gælder denne bestemmelse for dig. Softwaren, der leveres med denne Licens, er udviklet udelukkende for private midler, som defineret i FAR sektion 2.101, DFARS sektion 252.227-7014(a)(1) og DFARS sektion 252.227-7015 (eller tilsvarende eller efterfølgende reguleringer heraf), og leveres som ”kommercielle genstande”, ”kommerciel computersoftware” og(eller ”kommerciel computersoftwaredokumentation”. I henhold til DFARS sektion 227.7202 og FAR sektion 12.212, og i det omfang, det kræves under amerikansk lovgivning, er minimumsbegrænsningerne som fremsat i FAR sektion 52.227-19 (eller tilsvarende eller efterfølgende reguleringer heraf), enhver brug, tilpasning, reproduktion, udgivelse, fremvisning, afsløring eller distribuering af eller for U.S. Government skal styres udelukkende af denne Licens og forbydes, hvis ikke denne Licens udtrykkeligt tillader det.

13. Forbudskendelse. Du accepterer, at et brud på denne Licens kan forårsage uoprettelige skader for EA, hvor økonomisk erstatning ikke vil afhjælpe tilstrækkeligt og at EA har ret til at søge retfærdig erstatning udover de umiddelbare skader ved retsforfølgelse.

14. Regeringslov. Denne Licens skal reguleres og fortolkes af (uden hensyn til konflikter eller valg af lovprincipper) lovgivningen i staten Californien. Medmindre EA skriftligt giver afkald i det specifikke tilfælde, vil det eneste embedsområde for retssager relateret til genstanden for denne aftale være Californien, som er EA's primære forretningsområde. Du accepterer disse domstoles embede og accepterer, at retssager kan føres efter Californiens eller føderal lov i USA. Begge parter samtykker til domskredsen og accepterer, at retsforfølgelsen kan foregå efter staten Californias regler. Parterne er enige i, at FN’s ”Convention on Contracts” for ”International Sale of Goods” (Wien, 1980) ikke gælder for denne Licens eller i enhver tvist eller forretning, der opstår som følge af denne Licens.

15. Eksport. Du accepterer at overholde amerikanske og andre gældende eksportkontrollove, og indvilliger i ikke at overføre Softwaren til et fremmed land eller destination, som national lovgivning forbyder, uden først at anskaffe dig og derefter overholde en tilladelse fra regeringen. Du bekræfter, at du ikke er en person, som EA ikke må foretage handler med under gældende lovgivning.

16. Hele aftalen. Denne licens udgør hele aftalen mellem EA og dig angående Softwaren og tilsidesætter alle tidligere aftaler, også midlertidige, hvad gælder dette. Ingen tilpasninger eller rettelser af denne Licens er bindende, hvis de ikke er skriftligt godkendt af EA. Manglende udøvelse, eller forsinkelse heraf, af nogen af parterne, af rettigheder vil fungere som en opgivelse af disse; ingen enkeltvis eller delvis brug af nogen form for ret eller magt på en af parternes vegne udelukker yderligere brug af disse rettigheder. I tilfælde af, at denne Licens er i konflikt med andre købsbetingelser eller lignende, vil betingelserne i denne Licens være gældende.

 

OpenSSL-licens
Dette er en kopi af den nuværende LICENS-fil i CVS-lageret.

LICENSUDFÆRDIGELSER
==============

OpenSSL Toolkit er dækket af en dobbelt licens, f.eks. gælder både betingelserne i OpenSSL-licensen og den oprindelige SSLeay-licens for værktøjerne.
Se herunder for den faktiske licenstekst. Begge licenser er BSD-typer af Open Source-licenser. Kontakt openssl-core@openssl.org ved licensforespørgsler angående OpenSSL.

OpenSSL-licens
---------------

/* ====================================================================
* Copyright (c) 1998-2007 OpenSSL Project. Alle rettigheder forbeholdes.
*
* Gendistribution og brug i kilde- og binære former, med eller uden tilpasning, er tilladt såfremt følgende betingelser er opfyldt:
:
*
* 1. Gendistribution af kildekode skal indeholde ovenstående copyrightbesked, listen med *
betingelser og følgende ansvarsfralæggelse.
*
* 2. Gendistributioner i binær form skal gengive ovenstående copyrightbesked, listen med betingelser og følgende ansvarsfralæggelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der følger med distributionen.
.
*
* 3. Alle reklamematerialer, der nævner features eller brug af denne software, skal vise følgende bekendtgørelse:
* "Dette produkt indeholder software udviklet af OpenSSL Project
* for brug i forbindelse med OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. Navnene "OpenSSL Toolkit" og "OpenSSL Project" må ikke bruges for at billige eller promovere produkter, der er afledt af denne software uden forudgående, skriftlig tilladelse. Kontakt openssl-core@openssl.org for tilladelse.
*
* 5. Produkter afledt af denne software må ikke kaldes "OpenSSL"
* og "OpenSSL" må ikke optræde i deres navne uden forudgående, skriftligt samtykke fra
OpenSSL Project.
*
* 6. Gendistributioner af enhver art skal indeholde følgende bekendtgørelse:
* "Dette produkt indeholder software udviklet af OpenSSL Project
* for brug i forbindelse med OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* SOFTWAREN LEVERES “SOM DEN ER” AF OpenSSL PROJECT, UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER INDFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SALGSGARANTI OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER OpenSSL PROJECT ELLER DETS BIDRAGSYDERE SKADESANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE ELLER DERAF FØLGENDE SKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING AF VARER ELLER TJENESTER, BRUGSTAB, DATA ELLER PROFIT, ELLER FIRMAAFBRYDELSE), UANSET ÅRSAGEN OG SKADEVOLDELSE (HERUNDER FORSØMMELSE), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF IBRUGTAGELSE AF SOFTWAREN, SELV HVIS DER ER BLEVET ADVARET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

* ====================================================================
*
* Dette produkt indeholder kryptografisk software skrevet af Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). Dette produkt indeholder software skrevet af Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/

Original SSLeay-licens
-----------------------

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* Alle rettigheder forbeholdes.
*
* Denne pakke er en SSL-implementation skrevet af
* Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* Denne implementation blev skrevet for at imødekomme Netscapes SSL.
*
* Dette bibliotek er gratis til kommercielt og ikke-kommercielt brug, så længe følgende betingelser bliver overholdt. Følgende betingelser gælder for al kode i denne distribution, om det så er RC4, RSA, lhash, DES, osv.; ikke kun SSL-koden. SSL-dokumentationen, der følger med denne distribution, er dækket af de samme copyrightbetingelser, bortset fra at ejeren er
Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
* Copyright er Eric Youngs, og som sådan må copyrightbeskeder i denne kode ikke fjernes. Hvis denne pakek bliver brugt i et produkt, skal Eric Young krediteres for at være forfatteren til de dele af biblioteket, der bliver brugt. Dette kan være i form af en tekstbesked ved programstart eller i dokumentationen (online eller på tryk), der leveret med pakken.
*
* Gendistribution og brug i kilde og binære former, med eller uden tilpasninger, er tilladt, såfremt følgende betingelser er overholdt:
* 1. Gendistributioner af kildekode skal indeholde copyrightbeskeden, listen af betingelser og følgende ansvarsfralæggelse.
* 2. Gendistributioner i binær form skal gengive ovenstående copyrightbesked, listen med betingelser og følgende ansvarsfralæggelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der følger med distributionen.
* 3. Alle reklamematerialer, der nævner features eller brug af denne software, skal vise følgende bekendtgørelse:
* "Dette produkt indeholder kryptografisk software skrevet af Eric Young (eay@cryptsoft.com)” Ordet ”kryptografisk” kan udelades, hvis rutinerne fra biblioteket, der bruges, ikke er kryptografi-relaterede.
*
* 4. Hvis du inkluderer Windows-specifik kode (eller en afledning deraf) fra programmer-mappen, skal du inkludere en anerkendelse:

* "Dette produkt indeholder software skrevet af Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
*
* SOFTWAREN LEVERES “SOM DEN ER” AF ERIC YOUNG, UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER INDFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SALGSGARANTI OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER FORFATTEREN ELLER BIDRAGSYDERE SKADESANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE ELLER DERAF FØLGENDE SKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING AF VARER ELLER TJENESTER, BRUGSTAB, DATA ELLER PROFIT, ELLER FIRMAAFBRYDELSE), UANSET ÅRSAGEN OG SKADEVOLDELSE (HERUNDER FORSØMMELSE), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF IBRUGTAGELSE AF SOFTWAREN, SELV HVIS DER ER BLEVET ADVARET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.
*
* Licens- og distributionsbetingelserne for offentligt tilgængelige versioner eller afledninger af denne kode kan ikke ændres. F.eks. kan denne kode ikke blot kopieres og benyttes under en anden distributionslicens [herunder GNU Public-licensen.]
*/

 

(a) Zlib-licens
/* zlib.h – brugerflade af 'zlib' kompressionsbiblioteket til generelle formål
version 1.2.3, 18. juli, 2005

Copyright (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly og Mark Adler

Denne software leveres ”som den er”, uden garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller underforstået. Undern ingen omstændighed er forfatterne skadesansvarlige for skader, der opstår som følge af brug af softwaren.

Tilladelse gives til enhver, der bruger denne software til ethvert formål, herunder kommercielle programmer, og til at tilpasse og gendistribuere det frit, såfremt følgende betingelser bliver overholdt:

1. Softwarens oprindelse må ikke forvanskes; du må ikke påstå, at du skrev den oprindelige software. Hvis du bruger denne software i et produkt, vil en anerkendelse i produktdokumentationen værdsættes, men er ikke påkrævet.
2. Tilpassede kildeversioner skal markeres og må ikke fremstilles som den oprindelige software.
3. Denne bekendtgørelse må ikke fjernes eller tilpasses fra enhver form for kildedistribution.