English  French  German  Spanish  Portuguese  Italian  Russian  Polish  Danish  Norwegian  Dutch  Finnish  Swedish  Hungarian 

ELECTRONIC ARTS
SPORE SZOFTVER-VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS

Ez a Végfelhasználói licencszerződés („Licenc”) egy megállapodás ön és az Electronic Arts Inc. („EA”) között. E Licenc irányítja a szoftver és minden vele kapcsolatos dokumentáció, valamint a szoftvert felváltó vagy kiegészítő olyan frissítések és fejlesztések használatát, melyeket nem külön licenc alapján terjesztenek (együttesen, a „Szoftver”).

A Szoftver telepítésével és használatával ön beleegyezik e Licenc feltételeibe. Ha nem ért egyet e Licenc feltételeivel, ne telepítse vagy használja a Szoftvert! Az alábbi 4. szekció ismerteti, milyen adatokat használhat az EA a Szoftverrel összefüggő szolgáltatások és támogatás önnek való biztosítása céljából. AMENNYIBEN TELEPÍTI a Szoftvert, azzal ön teljes mértékben elfogadta e Licenc elveit és feltételeit.

1. Engedély és Felhasználási feltételek

A. Átadás. E vásárlással ön megkapja az EA által átadott, személyes, nem kizárólagos engedélyt arra, hogy telepítse és használja a Szoftvert személyes, nem kereskedelmi használatra, egyedül olyan módon, melyet e Licenc és a hozzá társuló dokumentáció ismertet. Megszerzett jogainak feltétele a Licenc betartása. Mindenféle kereskedelmi használat tiltott. Önnek kimondottan tilos a Szoftver vagy a Szoftver használati jogának továbblicencelése, bérbe vagy kölcsönbe adása vagy más módon való terjesztése, kivéve az alábbi 3. bekezdésben leírt átvitel esetét. Licence a Szoftver telepítésének vagy más módon való használatba vételének napján hatályba lép, és addig tart, míg ön megválik a Szoftvertől; vagy amíg az EA vissza nem vonja a Licencet. Licence haladéktalanul megszűnik, amint megpróbálja kijátszani a Szoftver technikai védelmét.

B. Korlátozások. A Szoftver használatára való jog a fenti licenc által biztosítottakra korlátozódik, és ön más módon nem másolhatja, jelenítheti meg, terjesztheti, alkalmazhatja, publikálhatja, módosíthatja, használhatja művek létrehozására vagy alkalmazhatja a Szoftvert vagy annak bármely komponensét. Önnek tilos a Szoftver egy példányát elérhetővé tennie olyan hálózaton, ahol azt több felhasználó is elérheti. Nem távolíthatja el vagy változtathatja meg az EA védjegyeit, logóit vagy jogi nyilatkozatait, melyeket a Szoftver vagy azzal kapcsolatos cikkek tartalmaznak.

2. Intellektuális tulajdonjogok.

A. Jogok fenntartása. Ön licencet vásárolt a Szoftverhez, és jogai e licenc hatálya alá esnek. Az itt leírtakban kimondottan ön számára engedélyezetteket kivéve az EA fenntart minden jogot, címet és érdekeltséget a Szoftverben (beleértve minden szereplőt, történetvonalat, képet, fotókat, grafikákat, animációkat, videókat, zenéket és szövegeket), és minden ezekhez kapcsolódó szerzői jogot, védjegyet és más bennük foglalt intellektuális tulajdonjogot. Ez a Licenc az EA és a Szoftverhez hozzájárult licenceltjei intellektuális tulajdonjogaira korlátozódik, és nem tartalmaz egyéb szabadalmakra vagy intellektuális tulajdonra való jogokat. A vonatkozó törvényekben engedélyezett mértéket kivéve ön semmilyen módon nem szedheti részeire, bonthatja szét vagy fejtheti vissza a Szoftvert. Ön nem távolíthat el, változtathat meg vagy tehet felismerhetetlenné semmilyen termékazonosítót, szerzői jogi vagy egyéb intellektuális tulajdonra vonatkozó feljegyzést a Szoftverben. Az EA birtokolja a Szoftver és az abban teremtmények építésére és animálására, valamint hátterek és videoklipek létrehozására szolgáló eszközök és minden ezen eszközökből származó mű, beleértve az ön által létrehozott, animált és képernyőfotókon vagy videoklipeken a Spore Lénylabor segítségével megörökített lényekkel kapcsolatos minden jogot, címet és hasznot. A Szoftverben és a Spore Lénylaborban található eszközök csak Spore lények és velük kapcsolatos eszközök létrehozására használhatók. A Spore lények nem módosíthatók tovább semmiféle más anyag, eszköz vagy szoftverprogram segítségével. Az EA minden itt nem kifejezetten átadott jogot fenntart.

B. Az ön hozzájárulásai. A Szoftver használatáért cserébe, és olyan mértékben, amennyire az ön hozzájárulásai a a Szoftver használatának segítségével helyt adnak bármilyen szerzői haszonra, ön ezennel átadja az EA részére az ön hozzájárulásainak a Szoftverrel és az azzal kapcsolatos termékekkel és szolgáltatásokkal összefüggő, bármi módon és bármi célból való használatára vonatkozó kizárólagos, örökérvényű, teljességgel átruházható és továbblicencelhető nemzetközi jogát és engedélyét, beleértve a reprodukálás, másolás, megjelenítés, közzététel, közvetítés, továbbítás vagy más módon a nyilvánosság felé bármilyen jelenleg ismert vagy nem ismert módon való kommunikálás és az ön hozzájárulásainak mindenféle további értesítés vagy önnek való bármiféle kompenzálás nélküli terjesztése jogát az érvényes törvények és nemzetközi szerződések által meghatározott intellektuális tulajdonjogok által biztosított védelem teljes időszakára. Ön ezennel lemond mindenféle olyan morális szerzői, publikálási, tiszteletbeli vagy tulajdoni jogról, mely az ilyen eszközöknek a Szoftverrel és a hozzájuk kapcsolódó termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatosan az EA és a többi játékos általi használatára és élvezetére vonatkozik az érvényes törvények szerint. Ez az EA részére átadott licenc és a fenti lemondás minden vonatkozó morális jogról túléli e Licenc bármiféle hatálytalanná válását. Például, és a fenti feltételek bármiféle korlátozása nélkül, amennyiben ön elkészít egy Spore lényt és feltölti azt (az EA-val való szerződés értelmében) egy EA partner honlapra tárgyak (például póló vagy másolat) készítése céljából, azzal elismeri és beleegyezik abba, hogy bármely más személy elkészíthet ilyen vagy eltérő cikket az ön által a Szoftverrel létrehozott Spore lény vagy bármely más forrás felhasználásával, bármiféle, önnek adott kompenzálás, térítés vagy értesítés nélkül

3. Átruházás. Ön egy alkalommal véglegesen átruházhatja minden, a Szoftver telepítésére és használatára való jogát egy másik természetes vagy jogi személyre, feltéve, hogy: (a) a Szoftver által alkalmazott technikai védelmi intézkedések támogatják az ilyen átvitelt; (b) ön átruházza e Licencet és a Szoftver példányait is; (c) ön nem tart meg példányt a Szoftverből, frissítéseiből, fejlesztéseiből vagy korábbi verzióiból; és (d) az átvevő fél elfogadja e Licenc elveit és feltételeit. Lehetséges, hogy ön nem tudja átruházni a frissítések és dinamikusan szolgáltatott tartalom kézhezvételének, vagy a Szoftverrel összefüggő online EA-szolgáltatások használatának jogát. Lehetséges, hogy ön nem tudja átruházni a Szoftvert, amennyiben ön már kimerítette e Licenc intézkedéseit a Szoftvernek a megengedett számú gépre való hitelesítésével. Lehetséges, hogy az e Licencet ön után kézhez kapók nem fogják tudni a Szoftvert további gépeken hitelesíteni. Az EA megkövetelheti, hogy a Szoftver összes végfelhasználója regisztrálja a Szoftvert az interneten a használat és/vagy a további licencek vásárlásának feltételeként. FÜGGETLENÜL AZ ELŐZŐEKBEN LEÍRTAKTÓL, ÖN NEM RUHÁZHATJA ÁT A SZOFTVER MEGJELENÉS ELŐTTI PÉLDÁNYAIT.

4. Beleegyezés az adatok használatába. A technikai védelmi intézkedések működése, a szoftverfrissítések és mindenféle dinamikusan szolgáltatott tartalom szolgáltatása, valamint az önnek biztosított terméktámogatás és más szolgáltatások – beleértve az online játékot is – elősegítése céljából ön beleegyezik, hogy az EA és alvállalkozói az ön számítógépét, operációs rendszerét és alkalmazott szoftvereit valamint hardverperifériáit azonosító technikai és ezzel kapcsolatos információkat (beleértve egy internetprotokoll-címet és hardverazonosítókat) gyűjthessenek, használjanak, tároljanak és továbbítsanak. Az EA és alvállalkozói összesített formában is alkalmazhatják ezeket az információkat, melyek így nem azonosítják önt személyesen, hogy fejleszthessük termékeinket és szolgáltatásainkat, és megoszthassunk névtelen, összesített adatokat harmadik félként bevont szolgáltatókkal.

5. Beleegyezés az adatok nyilvános közzétételébe. Ha ön részt vesz online szolgáltatásokban, például online játékban vagy tartalom le- és feltöltésében, az EA és alvállalkozói szintén gyűjthetnek, használhatnak, raktározhatnak, továbbíthatnak és közzétehetnek a játékmenettel kapcsolatos statisztikai adatokat (beleértve pontszámokat, rangsorolást és eredményeket), vagy azonosíthatnak ön által alkotott és más játékosokkal megosztott tartalmakat. Önt személyesen azonosító adatok gyűjtésére, használatára, raktározására és továbbítására kerül sor az EA Adatvédelmi elveinek szellemében, melyek megtalálhatók az interneten a privacy.ea.com címen.

6. Megszűnés. E Licenc megszűnéséig érvényes. Az ön ezen Licencben foglalt jogai haladéktalanul és automatikusan, az EA bármiféle értesítése nélkül megszűnnek, ha ön nem tartja be e Licenc elveinek és feltételeinek bármelyikét. A megszűnés időpontjában önnek meg kell szüntetnie a Szoftver mindenféle alkalmazását és meg kell semmisítenie a Szoftver minden olyan példányát, mely az ön tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. A megszűnés nem korlátozza az EA semmiféle egyéb jogát vagy jóvátételi idényét a törvény vagy az egyenlőség szellemében. E Licenc 5–10. szekciói a Licenc bármely okból való megszűnését vagy leteltét követően is hatályban maradnak.

7. Korlátozott garancia az adathordozóra. A SZOFTVERÉHEZ TARTOZÓ ADATHORDOZÓ KORLÁTOZOTT GARANCIA A SZOFTVERHEZ MELLÉKELT TERMÉKISMERTETŐBEN TALÁLHATÓ, ÉS REFERENCIAKÉNT SZEREPEL ITT. E KORLÁTOZOTT GARANCIA SPECIFIKUS JOGOKAT BIZTOSÍT ÖNNEK. A HELYI TÖRVÉNYEK ÉRTELMÉBEN ÖNNEK TOVÁBBI JOGAI IS LEHETNEK, MELYEK A JOGSZOLGÁLTATÓTÓL FÜGGŐEN VÁLTOZHATNAK.

8. Garanciák elutasítása. AZ ADATHORDOZÓRA VONATKOZÓ, A TERMÉKTÁJÉKOZTATÓBAN TALÁLHATÓ KORLÁTOZOTT GARANCIÁT KIVÉVE, ÉS A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK SZERINT MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG, A SZOFTVER ÖNMAGÁBAN, MINDEN HIBÁJÁVAL, MINDENFÉLE GARANCIA NÉLKÜL KERÜL ÁTADÁSRA, ÉS HASZNÁLATÁNAK KOCKÁZATAI EGYEDÜL ÖNT TERHELIK. A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉG ÉS TELJESÍTMÉNY TELJES KOCKÁZATA ÖNT TERHELI. AZ EA ÉS LICENCELTJEI (KÖZÖSEN „EA” A JELEN ÉS A 8. SZEKCIÓBAN VALÓ EMLÍTÉSKOR) NEM VÁLLALNAK, ÉS EZENNEL ELUTASÍTANAK BÁRMILYEN ÉS MINDENFÉLE KIMONDOTT, BENNEFOGLALT VAGY TÖRVÉNYEN ALAPULÓ GARANCIÁT, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ MEGFELELÉSRE, HARMADIK FÉL JOGAINAK SÉRTETLENSÉGÉRE VONATKOZÓ, VAGY AZ ELBÁNÁSRA, HASZNÁLÁSRA VAGY KERESKEDELMI GYAKORLATRA VONATKOZÓ (HA VANNAK ILYENEK) GARANCIÁKAT IS. AZ EA NEM GARANTÁLJA, HOGY ÖN MINDENFÉLE PROBLÉMA NÉLKÜL ÉLVEZHETI A SZOFTVERT; HOGY A SZOFTVER MEGFELEL MAJD AZ IGÉNYEINEK; HOGY A SZOFTVER MŰKÖDÉSE MEGSZAKÍTATLAN VAGY HIBAMENTES LESZ, VAGY HOGY A SZOFTVER KOMPATIBILIS LESZ HARMADIK FÉL ÁLTAL KÉSZÍTETT SZOFTVERREL VAGY HOGY A SZOFTVER BÁRMILYEN JELLEGŰ HIBÁJA KIJAVÍTÁSRA KERÜL. AZ EA VAGY BÁRMELY JOGOSULT KÉPVISELŐJÉNEK SEMMILYEN SZÓBELI VAGY ÍROTT TANÁCSA NEM MINŐSÜL GARANCIÁNAK. EGYES JOGRENDSZEREK NEM ENGEDÉLYEZIK A BENNEFOGLALT GARANCIÁK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, VAGY A VÁSÁRLÓK VONATKOZÓ TÖRVÉNYES JOGAINAK KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK NÉMELYIKE NEM, VAGY EGYIK SEM ÉRVÉNYES ÖNRE.

9. A felelősség korlátozása. A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK SZERINTI LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG, AZ EA SEMMI ESETRE SEM FELELŐS BÁRMIFÉLE SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT, TULAJDON MEGRONGÁLÓDÁSÁÉRT, HASZON ELVESZTÉSÉÉRT, HELYETTESÍTŐ CIKKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK ÁRÁÉRT VAGY BÁRMIFÉLE KÖZVETETT, SPECIÁLIS, JÁRULÉKOS, KÖVETKEZMÉNYES VAGY BÜNTETÉSI KÁRÉRT, MELY E LICENCCEL VAGY A SZOFTVERREL KAPCSOLATOS SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS) VAGY SZERZŐDÉSI EREDETŰ, VAGY SZIGORÚ FELELŐSSÉGBŐL VAGY MÁSBÓL ERED, MÉG HA AZ EA TÁJÉKOZTATTA IS ILYEN KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL. EGYES IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSOK NEM ENGEDÉLYEZIK A HALÁLLAL, SZEMÉLYI SÉRÜLÉSSEL, TISZTESSÉGTELEN FÉLRETÁJÉKOZTATÁSSAL VAGY BIZONYOS SZÁNDÉKOS VAGY GONDATLAN CSELEKEDETEKKEL VAGY BIZONYOS RENDELETEK MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOPS FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT VAGY A JÁRULÉKOS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKOZÁS MIATTI FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK NÉMELYIKE NEM, VAGY EGYIK SEM ÉRVÉNYES ÖNRE. Az EA önnek minden kárral kapcsolatban fennálló teljes felelőssége semmi esetre sem haladhatja meg (kivéve, ha a vonatkozó törvény rendeli el) az ön által a Szoftverért kifizetett összeget.

10. A felelősség korlátozása és a garanciák elutasítása e Licenc szerves részei. Ön elismeri, hogy e Licenc azon rendelkezései, melyek korlátozzák a felelősséget, a Licenc alapvető elvei. A felelősség fenti korlátozásai még akkor is érvényesek, ha a fentebb ismertetett jóvátétel a Korlátozott garancia az adathordozóra nem éri el alapvető célját.

11. Elválaszthatóság és hatályban maradás. Ha e Licenc bármely rendelkezése illegálisnak vagy végrehajthatatlan a vonatkozó törvény értelmében, a rendelkezés többi része módosításra kerül úgy, hogy az eredeti elv hatásához a legközelebb kerüljön, és a Licenc minden egyéb rendelkezése teljes mértékben hatályban marad.

12. Az Egyesült Államok kormányának korlátozott jogai. Ha ön kormányzati végfelhasználó, ez a rendelkezés érvényes önre. Az e Licenccel összefüggésben rendelkezésre bocsátott szoftver teljességgel magánköltségen került kifejlesztésre, a FAR 2.101 szekcióban, a DFARS 252.227-7014(a)(1) és DFARS 252.227-7015 szekciókban (agy a hivatali szabályozás bármely, ezekkel egyenértékű vagy későbbi rendelkezésében) meghatározottak szerint, és „kereskedelmi tételként”, „kereskedelmi számítógépszoftverként” és/vagy „kereskedelmi számítógépszoftver-dokumentációként” szerepel. A DFARS 227.7202 és a FAR 12.212 rendelkezései szerint, és az Egyesült Államok szövetségi törvényei szerint előírt mértékig, a FAR 52.227-19 szekcióban (vagy a hivatali szabályozás bármely, ezekkel egyenértékű vagy későbbi rendelkezésében) előírt minimális korlátozott jogok szerint, mindenféle használatot, módosítást, reprodukálást, kiadást, előadást, bemutatót, terjesztést vagy közzétételt, mely az Egyesült Államok kormánya által vagy számára történik, egyedül e Licenc szabályoz, és tilos, kivéve az e Licenc által engedélyezett mértéket.

13. Ideiglenes jogorvoslat. Én elismeri, hogy e Licenc megszegése akár jóvátehetetlen kárt is okozhat az EA-nak, melyért a pénzbeli jóvátétel nem megfelelő, és az EA jogosult megfelelő jogorvoslatot kérni azokon felül, melyek itt vagy a törvényben szerepelnek.

14. Irányadó törvény. Ezen Licenc számára irányadók és alapvetőek (a törvényi elvek kiválasztására vagy konfliktusaira való tekintet nélkül) Kalifornia állam törvényei, melyek a Kaliforniában életbe lépett, és teljes mértékben Kaliforniában, kaliforniai lakosok között végrehajtott szerződésekre vonatkoznak. Azon eseteket kivéve, amikor az EA írásban kifejezetten lemond erről, vagy amikor a helyi törvényekkel ellenkezik, az itt tárgyaltakra vonatkozó egyedüli és kizárólagos igazságszolgáltatást Kalifornia állam bíróságai és a szövetségi bíróságok képviselik, mivel az ő igazságszolgáltatásuk hatáskörébe tartozik az EA fő vállalati székhelye. Mindkét fél elfogadja az ilyen bíróságok igazságszolgáltatását, és egyetért, hogy az eljárást az itt leírtak szerint, vagy a kaliforniai vagy az amerikai szövetségi bíróságok által előírtak szerint folytatják le. A felek egyetértenek abban, hogy az ENSZ Javak nemzetközi értékesítéséről szóló szerződésekre vonatkozó egyezménye (Bécs, 1980) nem vonatkozik e Licencre vagy bármely, e Licencből következő vitára vagy tranzakcióra.

15. Export. Ön beleegyezik, hogy betartja az Egyesült Államok és más államok exporttörvényeit, és beleegyezik, hogy nem ruházza át a Szoftvert olyan külföldi állampolgárnak vagy helyszínre, melyet a törvény tilt, anélkül, hogy megszerezné és azután betartaná a szükséges felhatalmazást a kormánytól. Ön tanúsítja, hogy ön nem olyan személy, akivel az EA-nak az érvényes törvények értelmében tilos üzleti tranzakciót lebonyolítania.

16. Teljes Szerződés. Ez a Licenc képezi a teljes szerződést Ön és az EA között a Szoftvert illetően, és felülbírál minden korábbi vagy egyidejű egyezményt a tárgyat illetően. E Licenc semmiféle módosítása vagy kiigazítása nem hatályos, ha az EA nem bocsátotta azt írásba és hitelesítette. Az itt leírt jogok végrehajtásának hiánya vagy késése egyik fél részéről sem számít az arról való lemondásnak, ahogyan egyetlen jog vagy annak egy része gyakorlása sem zárja ki az itt leírt bármely egyéb jogok gyakorlását. Amennyiben ellentét támadna e Licenc és bármely más, vonatkozó vásárlási vagy egyéb feltételek között, e Licenc elvei az irányadóak.

Open SSL Licenc
Ez a CVS tárolóban jelenleg található LICENSE fájl másolata.

LICENCMEGJEGYZÉSEK
==============

Az OpenSSL toolkit kettős licenc alatt marad, azaz az OpenSSL Licenc és az eredeti SSLeay licenc feltételei egyaránt vonatkoznak az eszközkészletre. Alább találhatók a licencek szövegei. Lényegében mindék licenc BSD-stílusú Open Source licenc. Bármely OpenSSL-lel kapcsolatos licenckérdést illetően írjon a következő címre: openssl-core@openssl.org.

OpenSSL Licenc
---------------

/* =============================================================
* Szerzői jogok (c) 1998-2007 The OpenSSL Project. Minden jog fenntartva.

A redisztribúció és használat forrás- vagy bináris formátumban, módosítva vagy anélkül, engedélyezett, feltéve, hogy az alábbi feltételek teljesülnek:

1. A forráskód terjesztett formáinak tartalmazniuk kell a fenti szerzői jogi megjegyzést, ezt a feltétellistát és a következő nyilatkozatot.

2. A bináris formában terjesztett változatban reprodukálni kell a fenti szerzői jogi feljegyzést, ezt a feltétellistát és a következő nyilatkozatot a dokumentációban és/vagy más, ehhez a terjesztett változathoz csatolt anyagokban.

3. Minden, e szoftver szolgáltatásait vagy használatát említő reklámanyagnak fel kell tüntetnie a következő bejelentést: „Ez a termék az OpenSSL Project által az OpenSSL Toolkithez kifejlesztett szoftvert tartalmaz. (http://www.openssl.org/)”

4. Az „OpenSSL Toolkit” és „OpenSSL Project” neveket nem lehet e szoftverből származó szoftver jóváhagyására vagy promóciójára használni előzetes írásbeli engedély nélkül. Írásbeli engedély az openssl-core@openssl.org címen kérhető.

5. Az ebből a szoftverből származó termékek neve „OpenSSL”, és az „OpenSSL” nem is tűnhet fel a nevükben az OpenSSL Project előzetes írásbeli engedélye nélkül.

6. A bármilyen formájú továbbterjesztett változatnak az alábbi nyilatkozatot kell tartalmaznia: „Ez a termék az OpenSSL Project által az OpenSSL Toolkit használatához kifejlesztett szoftvert tartalmaz (http://www.openssl.org/).”

EZT A SZOFTVERT AZ OpenSSL PROJECT „ÖNMAGÁBAN” BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE. A KIFEJEZETT VAGY BENNEFOGLALT GARANCIÁKAT, BELEÉRTVE, DE NEM ERRE KORLÁTOZVA, AZ ELADHATÓSÁGOT ÉS AZ EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ MEGFELELÉST, ELUTASÍTJUK. AZ OpenSSL PROJECT VAGY A HOZZÁJÁRULÓK SEMMI ESETRE SEM FELELŐSEK BÁRMIFÉLE KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS, BÜNTETŐ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM ERRE KORLÁTOZVA, HELYETTESÍTŐ JAVAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT; HASZNÁLATI, ADAT- VAGY PROFITVESZTESÉGET; VAGY ÜZLETI TEVÉKENYSÉG MEGSZAKADÁSÁT), BÁRMILYEN MÓDON IS OKOZTÁK AZT ÉS BÁRMILYEN FELELŐSSÉGI ELMÉLET IS ÉRVÉNYES ERRE, AKÁR SZERZŐDÉSBEN ÁLLVA, AKÁR SZIGORÚ FELELŐSSÉG SZERINT, AKÁR SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSRA KERÜLT SOR (BELEÉRTVE GONDATLANSÁGOT VAGY EGYEBET) MELY BÁRMILYEN MÓDON E SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG HA ILYEN KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL VOLT IS TÁJÉKOZTATÁS.
====================================================================

Ez a termék Eric Young (eay@cryptsoft.com) által írt kriptográfiai szoftvert tartalmaz. Ez a termék Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) által írt szoftvert tartalmaz.

Eredeti SSLeay Licenc
-----------------------

Szerzői jogok (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Minden jog fenntartva.

Ez a csomag egy Eric Young (eay@cryptsoft.com) által írt SSL implementáció. Az implementáció úgy készült, hogy együttműködhessen a Netscapes SSL-lel.

Ez a könyvtár szabadon felhasználható kereskedelmi és nem kereskedelmi használatra, amennyiben a felhasználó tartja magát az alábbi feltételekhez. Az alábbi feltételek érvényesek minden, ebben a disztribúcióban található kódra, legyen az RC4, RSA, lhash, DES, stb. formátumban; nem csak az SSL kódra. A disztribúcióval érkező SSL dokumentációra ugyanezek a szerzői jogi elvek érvényesek, kivéve, hogy a jogok birtokosa Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

A szerzői jogok Eric Youngnál maradnak, és mint ilyenek, semmiféle szerzői jogi feljegyzést nem lehet eltávolítani a kódból. Ha e csomag felhasználásra kerül egy termékben, Eric Youngot meg kell említeni, mint a felhasznált könyvtár egyes részeinek szerzőjét. Ez történhet szöveges üzenet formájában a program indulásakor, vagy a csomaghoz csatolt dokumentációként.

A redisztribúció és használat forrás- vagy bináris formátumban, módosítva vagy anélkül, engedélyezett, feltéve, hogy az alábbi feltételek teljesülnek:

1. A forráskód terjesztett formáinak tartalmazniuk kell a fenti szerzői jogi megjegyzést, ezt a feltétellistát és a következő nyilatkozatot.

2. A bináris formában terjesztett változatban reprodukálni kell a fenti szerzői jogi feljegyzést, ezt a feltétellistát és a következő nyilatkozatot a dokumentációban és/vagy más, ehhez a terjesztett változathoz csatolt anyagokban.

3. Minden, e szoftver szolgáltatásait vagy használatát említő reklámanyagnak fel kell tüntetnie a következő bejelentést: „Ez a termék Eric Young (eay@cryptsoft.com) által írt kriptográfiai szoftvert tartalmaz.)”
A 'kriptográfiai' szó kihagyható, ha a könyvtár felhasznált részei nem kriptografikus jellegűek :-).

4. Ha az alkalmazáskönyvtárból (alkalmazáskódból) bármilyen Windows-specifikus kódot (vagy ennek származékát) felhasználnak (application code), egy megjegyzést kell csatolni: „Ez a termék Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) által írt szoftvert tartalmaz.)”

EZT A SZOFTVERT ERIC YOUNG „ÖNMAGÁBAN” BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE. A KIFEJEZETT VAGY BENNEFOGLALT GARANCIÁKAT, BELEÉRTVE, DE NEM ERRE KORLÁTOZVA, AZ ELADHATÓSÁGOT ÉS AZ EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ MEGFELELÉST, ELUTASÍTJUK. AZ OpenSSL PROJECT VAGY A HOZZÁJÁRULÓK SEMMI ESETRE SEM FELELŐSEK BÁRMIFÉLE KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS, BÜNTETŐ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM ERRE KORLÁTOZVA, HELYETTESÍTŐ JAVAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT; HASZNÁLATI, ADAT- VAGY PROFITVESZTESÉGET; VAGY ÜZLETI TEVÉKENYSÉG MEGSZAKADÁSÁT), BÁRMILYEN MÓDON IS OKOZTÁK AZT ÉS BÁRMILYEN FELELŐSSÉGI ELMÉLET IS ÉRVÉNYES ERRE, AKÁR SZERZŐDÉSBEN ÁLLVA, AKÁR SZIGORÚ FELELŐSSÉG SZERINT, AKÁR SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSRA KERÜLT SOR (BELEÉRTVE GONDATLANSÁGOT VAGY EGYEBET) MELY BÁRMILYEN MÓDON E SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG HA ILYEN KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL VOLT IS TÁJÉKOZTATÁS.

E kód vagy annak származékai bármely nyilvánosan rendelkezésre álló verziójának terjesztési elvei nem változtathatók meg, azaz e kód egyszerűen nem másolható és helyezhető másik terjesztési licenc hatálya alá [beleértve a GNU Nyilvános Licencet.]

 

(a) Zlib Licenc
-----------------------
zlib.h -- a 'zlib' általános célú nyilvános tömörítőkönyvtár kezelőfelülete
1.2.3 verzió, 2005.július 18.

Szerzői jogok (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly és Mark Adler

Ez a szoftver 'önmagában', mindenféle kifejezett vagy bennefoglalt garancia nélkül kerül átadásra. A szerzők semmi esetre sem tarthatók felelősnek bármiféle, e program használatából eredő kárért.

Mindenki, aki bármilyen célból használja ezt a programot, engedélyt kap, hogy megváltoztassa és szabadon tovább terjessze az alábbi korlátozásokkal:

1. E szoftver eredetét tilos tévesen feltüntetni; ön nem állíthatja, hogy az eredeti szoftver az ön műve. Amennyiben használja ezt a szoftvert egy termékben, értékelnénk egy elismerést a termékdokumentációban, de ez nem kötelező.

2. A módosított forrásverziókat egyértelműen meg kell jelölni ilyenként, és tilos tévesen eredeti szoftverként feltüntetni.

3. Ez a feljegyzés nem távolítható el semmiféle forrásdisztribúcióból, és nem módosítható.